Co to jest szczelinowanie hydrauliczne?Szczelinowanie hydrauliczne to proces wykorzystywany do wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej z podziemnych skał. Jest to jedna z najważniejszych technik stosowanych w celu umożliwienia dostępu do tych zasobów, które w innym przypadku są trudno dostępne. Szczelinowanie hydrauliczne polega na wtłaczaniu wody i innych płynów do ziemi pod bardzo wysokim ciśnieniem w celu rozbicia skał, w których uwięziony jest gaz ziemny lub ropa naftowa. Ciśnienie powoduje pęknięcia lub drobne szczeliny w skale, dzięki czemu można wydobyć minerały.

Do czego służy szczelinowanie hydrauliczne?

Szczelinowanie hydrauliczne jest używane do stymulowania produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej w odwiertach, w których odkryto, że przepływ gazu lub ropy jest znacznie niższy niż byłby ekonomicznie opłacalny. Praktyka szczelinowania hydraulicznego pomogła uczynić wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej znacznie bardziej opłacalnym w wielu miejscach na świecie, gdzie wcześniej były one trudno dostępne. Ponadto, proces szczelinowania hydraulicznego jest często wykorzystywany do tworzenia ścieżek, którymi ropa i gaz uwięzione w trudno dostępnych skałach mogą być wydobyte i wyprowadzone na powierzchnię. Istnieje wiele różnych rodzajów skał, w których jest to szczególnie istotne, w tym łupki i piaskowce.

Jak działa szczelinowanie hydrauliczne?

Szczelinowanie hydrauliczne polega na wtłaczaniu wody i innych płynów do ziemi pod bardzo wysokim ciśnieniem w celu rozbicia skały, w której uwięziony jest gaz ziemny lub ropa naftowa. Ciśnienie powoduje pęknięcia lub drobne szczeliny w skale, dzięki czemu można wydobyć minerały. Szczelinowanie hydrauliczne może być przeprowadzane zarówno poziomo, jak i pionowo. W przypadku szczelinowania poziomego, tworzy się dużą rurę z wieloma małymi otworami, przez które można wstrzykiwać wodę i inne płyny.

Jakie są korzyści ze szczelinowania hydraulicznego?

Główną korzyścią ze szczelinowania hydraulicznego jest to, że czyni ono wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej bardziej opłacalnym. Ponadto, umożliwia dostęp do zasobów, które w innym przypadku byłyby trudno dostępne. Szczelinowanie hydrauliczne ma również bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę i zatrudnienie. Branże zależne od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, takie jak przemysł petrochemiczny, chemiczny i nawozowy, wykorzystują duże ilości tych zasobów. Zwiększona dostępność tych zasobów, którą umożliwia szczelinowanie hydrauliczne, pozwala przemysłowi, który opiera się na tych minerałach, rozwijać się, co z kolei tworzy wiele miejsc pracy.