Porady dotyczące zarządzania działem HR w firmieDziały HR mają za zadanie obsługiwać jedne z najbardziej wrażliwych i ważnych dokumentów firmy. Wymagają również częstych aktualizacji, aby zapewnić, że procesy pozostają usprawnione i łatwe do zarządzania. Ta rola jest wystarczająco trudne, jak to jest, ale jeśli dodać w fakt, że wiele działów HR są samodzielne działy, a nie filii innego działu, dobrze ... można zobaczyć, dlaczego ta rola jest tak trudne. Działy HR muszą być zorganizowane i wyposażone w narzędzia niezbędne do usprawnienia działań. Oto kilka wskazówek dotyczących zarządzania działem HR w Twojej firmie.

Utwórz i utrzymuj protokół komunikacyjny

Przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego ważne jest ustanowienie protokołu komunikacyjnego, aby łatwo było zlokalizować i porozmawiać z innymi osobami w firmie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli Twój dział HR jest samodzielnym działem, może okazać się, że trudno jest komunikować się z innymi działami w firmie. Może to być problemem, jeśli próbujesz wysłać informacje do innych pracowników lub działów. Na przykład, jeśli musisz powiadomić pracowników o nadchodzących zmianach w ich świadczeniach, może być trudno przekazać tę informację, jeśli twój dział nie jest zintegrowany z innymi działami.

Komunikacja z pracownikami innych działów może stać się znacznie łatwiejsza, jeśli stworzysz protokół komunikacyjny, który zawiera łatwą do wykonania procedurę wysyłania informacji. Na przykład, jeśli jesteś odpowiedzialny za wydawanie informacji o świadczeniach pracownikom, możesz dołączyć standardowy protokół komunikacyjny do dokumentacji świadczeń, który dokładnie określa, kto musi otrzymać informacje i jak powinien je otrzymać. Niezależnie od tego, czy wysyłasz informacje do pracowników, czy do działów, ustanowienie protokołu komunikacyjnego może pomóc w zapewnieniu, że wszyscy otrzymają informacje, których potrzebują. Może również pomóc uniknąć nieporozumień i błędnej komunikacji, które mogą wystąpić podczas wysyłania informacji do pracowników, którzy nie są w Twoim dziale.

Ustal znaczenie dokładności danych

Każda firma, która posiada dział kadr zarządzający wrażliwymi informacjami musi być bardzo świadoma znaczenia dokładności danych. Niedokładne dane o pracownikach nie tylko mają negatywny wpływ na ich doświadczenie w pracy, ale mogą również wpłynąć na wynik finansowy firmy zarówno pod względem utrzymania pracowników, jak i rekrutacji. Jeśli Twój zespół HR nie wprowadza prawidłowo danych dla pracowników, może to mieć poważne konsekwencje dla firmy. Na przykład, jeśli nie śledzisz dokładnie godzin przepracowanych przez pracowników, możesz nie być w stanie wydać odpowiedniej rekompensaty.

Jeśli Twoja firma zostanie poddana audytowi lub dochodzeniu, niedokładne dane mogą skutkować karami. Ważne jest, aby zespół HR rozumiał znaczenie dokładności danych. Aby pomóc swojemu zespołowi utrzymać się na szczycie dokładnego wprowadzania danych, rozważ wdrożenie oprogramowania do śledzenia czasu pracy. Oprogramowanie to może pomóc zespołowi HR w dokładnym śledzeniu czasu, jaki pracownicy spędzają nad konkretnymi zadaniami, co może pomóc w zapewnieniu, że pracownicy są odpowiednio wynagradzani za czas spędzony nad projektami.